Home

Profiel

Diensten

Projecten

Cursus
Contact
De huidige Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) is sterk verouderd en door talloze
wijzigingen en aanvullingen onoverzichtelijk geworden. De Tweede Kamer heeft dan
ook het besluit genomen de wet in zijn geheel te herzien. Maar wat betekent in de praktijk?
Wat zijn de belangrijkste wijzigingen en welke gevolgen heeft de nieuwe Wro voor de
uitvoering van het beleid?

Bel ons op nummer 06 – 30 59 78 02 of mail ons uw vraag