Home

Profiel

Diensten

Projecten

Cursus

Contact


Het gezicht achter P-RO is Babette van der Padt.
“In 1998 studeerde ik af aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam als bestuurskundige.
In de diverse functies en disciplines waarin ik werkzaam ben geweest, heb ik veelvuldig
mogen proeven aan de diverse facetten van het vak. Zo ben ik niet alleen thuis in
planologische onderzoeken en bestemmingsplannen, maar ken ik tevens de juridische
aspecten. Mijn kwaliteiten zijn vooral het initiëren, analyseren en
samenbrengen van informatie. Ik bijt me dan ook snel en vol overgave vast in nieuwe
materie, geef doordachte adviezen en schrijf heldere plannen.”
PDF Curriculum Vitae Babette van der Padt

Bel ons op nummer 06 – 30 59 78 02 of mail ons uw vraag